Όροι Χρήσης

Πριν εισέλθετε στο seferis-xromata και αποστείλετε μέσω αυτού την παραγγελία σας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του seferis-xromata θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του seferis-xromata καθώς να μην ολοκληρώσει καμία συναλλαγή μέσω αυτού.
Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
 
Παραγγελίες
 
H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από τον Σεφέρη Νικόλαο Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. από την στιγμή που θα λάβετε ενημέρωση γι’ αυτήν με χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τηλεφωνικά στον αριθμό που θα έχετε καταχωρίσει κατά την παραγγελία σας . Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Η εταιρεία Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. υποχρεούται να σας ενημερώσει εγκαίρως σε περίπτωση της μη διαθεσιμότητας ή μεταβολής του χρόνου αποστολής της παραγγελίας.
Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που διατίθενται μέσω του seferis-xromata συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.
Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο seferis-xromata μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση αλλά χωρίς να έχουν ισχύ για την παραγγελία που έχει ήδη καταχωρηθεί. Oι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν για αγορές μόνο από το seferis-xromata.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που καταχωρούνται μέσω του seferis-xromata ισχύουν μόνο για παραγγελίες που γίνονται μέσω του seferis-xromata ακόμα και αν η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από το φυσικό κατάστημα της εταιρίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στην περίπτωση που έχει διατεθεί ένα μικρό ή περιορισμένο απόθεμα προϊόντος με έκπτωση, ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της και με σειρά προτεραιότητας λήψης της παραγγελίας.
Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. προσπαθεί να σας εξασφαλίζει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πάρα ταύτα και στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν λάθη ή σφάλματα σε πληροφορίες, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες καθώς και τιμών προϊόντων που αναγράφονται στο seferis-xromata και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των δεδομένων ενός προϊόντος. Σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε τυχόν σφάλματα ή λάθη στη διευκρίνιση ενός προϊόντος, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με την εταιρία στο τηλέφωνο 210 5764284 ή με αποστολή e-mail στο  info@e-seferis.gr.
Ο πελάτης θα πρέπει να έχει καταχωρίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία εισόδου (e-mail) και τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (Password) της επιλογής του, όταν επιθυμεί να διατηρεί ιστορικό παραγγελιών.
Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της καταχώρισης των προσωπικών στοιχείων του πελάτη (εξαιρείται ο μυστικός κωδικός ασφαλείας -Password) ώστε να δύναται να ενημερώνει τους πελάτες της για τα προϊόντα της χωρίς να κάνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος της. Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. εγγυάται τη φύλαξη των στοιχείων αυτών και δεσμεύεται για τη μη κοινοποίησή τους σε τρίτους.
Για την επιλογή ενός προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς ή εφαρμογές για το οποίο το επιλέξατε είστε ο μόνος υπεύθυνος .
 
Ακύρωση παραγγελίας
 
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης και εντός 24 ωρών από τη λήψη της καλώντας μας στο 210 5764284 και μετά επιβεβαιώνοντας αυτό με την αποστολή e-mail στο info@e-seferis.gr  ή fax στο 210 5762851.
 
Παράδοση παραγγελίας και κυριότητα προϊόντων

 

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής και ο Τρόπος Αποστολής αφορούν τον πελάτη. Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν δεσμεύεται για το κόστος μεταφοράς που επιβάλλει κάθε εταιρεία μεταφοράς ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει ενημέρωση για τα κόστη αποστολής της συγκεκριμένης εταιρείας μεταφοράς μέσω του seferis-xromata. Τα δεδομένα αυτά ανήκουν στις εταιρείες μεταφοράς χωρίς να δεσμεύουν τον Σεφέρη Νικόλαο Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 3-7 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Για τα προϊόντα, που τη στιγμή της επεξεργασίας της παραγγελίας δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. θα σας ενημερώνει για το εάν το προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο και για το νέο χρόνο αποστολής. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεσμεύεται με την απόφαση να διατηρήσει την παραγγελία του σε αναμονή μέχρι την εκτέλεσή της ή να ακυρώσει το μη διαθέσιμο προϊόν και να αποζημιωθεί με την επιστροφή της αξίας του προϊόντος.
Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του.
 
Ανωτέρα Βία
 
Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του Σεφέρη Νικόλαου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.
 
Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε χωρίς να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προιόντων, εφόσον το επιστρεφόμενο βρίσκεται στην ίδια κατάστση στην οποία το παραλάβατε,χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του,όπως ακριβώς πριν την πώλησή  του,στην πλήρη αρχική του συσκευασία όπως σας παραδόθηκε απο την μεταφορική εταιρεία.

Επίσης δικαιούστε να επιστρέψετε τα προιόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του seferis-xromata πωλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία). Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη λαμπτήρες και προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπό του.

 Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή / αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα .
  • Σε κάθε περίπτωση σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
  • Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι επικοινωνήσατε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με τον Σεφέρη Νικόλαο Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στο 210 5764284.
  • Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία όπως σας παραδόθηκε από την μεταφορική εταιρεία.
  • Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
  • Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται επιστροφής χρημάτων με μετρητά ή με πίστωση λογαριασμού που θα γνωστοποιήσει στον Σεφέρη Νικόλαο Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. H επιστροφή των χρημάτων του πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών.
     

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

 
Ο Σεφέρης Νικόλαος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.